RIS>JK > Infrastruktura

Infrastruktura

Přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje

Přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje

Regionální kontaktní organizace JIŽNÍ ČECHY připravila přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje. Podívejte se na videa s přehledem Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje

více
 
Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s.

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. (JAIP) byla založena Jihočeskou hospodářskou komorou se záměrem zaštítit podporu výzkumu, vývoje a inovací v Jihočeském kraji. Agentura sdružuje zástupce firem a institucí, které se...

více
 
Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP,a.s.) je organizace založená Jihočeským krajem a jejím posláním je zajistit výstavbu, vybavení a provoz II. etapy vědeckotechnického parku v ČB.

více
 
Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek, má k dispozici 7300 m2 kancelářských ploch, a 300 m2 v rámci podnikatelského inkubátoru. Kromě kancelářských prostor jsou v Technologickém centru Písek k dispozici laboratoře, dílny pro lehkou výrobu nebo speciální...

více
 
Třeboňské inovační centrum

Třeboňské inovační centrum

Třeboňské inovační centrum se zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině, využití přírodních i umělých mokřadů.

více
 
Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií

Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií

Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií bylo založeno roku 2012. Základním úkolem je propojování nabídky výsledků vědy a výzkumu Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR s uspokojováním technologické poptávky...

více
 
Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady je společným projektem Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globálních změn a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Součástí centra, které je zaměřeno na aplikovaný výzkum v...

více
 
Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora (JHK) je založena za účelem podpory podnikání a ochrany zájmů svých členů. Mezi základní služby JHK lze zahrnout například monitoring dotačních titulů a dotační poradenství, pořádání odborných a informačních seminářů...

více
 
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

více
 
Regionální rozvojová agentura a.s.

Regionální rozvojová agentura a.s.

Regionální rozvojová agentura a.s. (RERA) - jejím hlavním cílem je podporovat a koordinovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jihočeského regionu. V současné době je RERA zapojena do 2 mezinárodních projektů s inovačním potenciálem. V...

více