RIS>JK > Infrastruktura > Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

IMG_4635

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady je společným projektem Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globálních změn a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Součástí centra, které je zaměřeno na aplikovaný výzkum v oboru biotechnologií, je také vědeckotechnický park s několika zasídlenými firmami, které využívají prostory a vybavení centra.

www.auc.cz