Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

1000x1000-1399372041-img-4635

Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady je společným projektem Ústavu nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globálních změn a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Součástí centra, které je zaměřeno na aplikovaný výzkum v oboru biotechnologií, je také vědeckotechnický park s několika zasídlenými firmami, které využívají prostory a vybavení centra.