JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.

1000x1000-1399371104-jaip-logo-jpg

Jihočeská agentura pro podporu inovací, o. p. s. (JAIP) byla založena Jihočeskou hospodářskou komorou se záměrem zaštítit podporu výzkumu, vývoje a inovací v Jihočeském kraji. Agentura sdružuje zástupce firem a institucí, které se zabývají problematikou výzkumu, vývoje a inovací, zprostředkovává komunikaci a tvoří platformu pro spolupráci akademické obce, veřejné samosprávy a podnikatelské sféry.

Hlavním posláním agentury, poskytující asistenci Jihočeskému kraji pro oblast vědy a výzkumu, je navrhovat a aplikovat politiku podpory inovačního podnikání, technologického rozvoje a výzkumně-vývojové základny s ohledem na národní rámec a regionální specifika.

www.jaip.cz