RIS>JK > Infrastruktura > Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora

LOGO_JHK

Jihočeská hospodářská komora (JHK) je založena za účelem podpory podnikání a ochrany zájmů svých členů. Mezi základní služby JHK lze zahrnout například monitoring dotačních titulů a dotační poradenství, pořádání odborných a informačních seminářů (nejčastěji s tematikou řízení podniku, legislativní a daňové úpravy apod.) a poradenství začínajícím podnikatelům.

www.jhk.cz