Kancelář transferu technologií JU

1000x1000-1399370778-image-mini

Jihočeské univerzitní a akademické centrum transferu technologií bylo založeno roku 2012. Základním úkolem je propojování nabídky výsledků vědy a výzkumu Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR s uspokojováním technologické poptávky subjektů aplikační sféry.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se zásadní měrou podílí na rozvoji vzdělanosti, výzkumu a vývoje, utváření kvalitního podnikatelského, ekologického i kulturního obrazu společnosti nejen na jihu Čech, ale i v přilehlých přeshraničních regionech. Vedle svých hlavních aktivit, tj. poskytování vzdělávání a realizace výzkumu, se univerzita stává také zdrojem informací a nových poznatků.

Ačkoliv je Jihočeská univerzita z velké části zaměřená na základní výzkum usiluje v posledních letech o zesílení a zkvalitnění spolupráce s podnikatelským prostředím a o transfer výsledků výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti do praxe s cílem získat v oblasti komerční spolupráce stabilní postavení.

Dlouhodobá podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe patří mezi strategické priority univerzity. Důležitým článkem v tomto procesu je specializované pracoviště.

Z tohoto důvodu vznikla v roce 2012 Kancelář transferu technologií, která slouží všem fakultám a samostatným pracovištím univerzity a jejímž posláním je propojování světa výzkumu s komerční sférou.

Kancelář je také kontaktním místem pro firmy, které mají zájem o spolupráci s univerzitou v oblasti výzkumu a vývoje.