Jihočeský vědeckotechnický park

1000x1000-1463386856-bez-nazvu

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP,a.s.) je organizace založená Jihočeským krajem a jejím posláním je zajistit výstavbu, vybavení a provoz II. etapy vědeckotechnického parku v ČB.

V současné době je ve výstavbě návazný investiční projekt, jehož výstupem bude II. etapa Jihočeského vědeckotechnického parku s užitnou plochou 2000 m2.

Obě centra nabízejí kromě jiného i vybavené laboratoře převážně zaměřené do oblasti biotechnologií. Potenciálními klienty jsou a budou vědecké týmy s technickými řešeními aplikovatelnými v praxi, začínající podnikatelé s vazbou především na Jihočeskou univerzitu a Biologické centrum AV ČR.

www.jvtp.cz