Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.

1000x1000-1463386856-bez-nazvu

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP, a.s.) je organizace založená Jihočeským krajem a jejím posláním je zajistit výstavbu, vybavení a provoz II. etapy vědeckotechnického parku v ČB.

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (JVTP, a.s.) byl založen Jihočeským krajem v roce 2008 za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu.

Posláním a smyslem JVTP je primárně podpora podnikání v jihočeském regionu. JVTP firmám poskytuje zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří, konferenčních prostor či technologických hal a zároveň zasídleným inovativním firmám zajišťuje vše potřebné k jejich činnosti.

JVTP poskytuje také podporu ve formě poradenství v oblastech a podobně.

Další službou JVTP je také poradenství v oblastech financování včetně dotačního financování, zakládání firem, transferu technologií, marketingu, asistence při zahájení spolupráce ve výzkumné či aplikační sféře či monitoring nových vědeckých poznatků a technologických trendů. Součástí servisu je i pomoc při zajištění ochrany duševního vlastnictví.

Kromě infrastruktury poskytuje podpůrné služby firmám ve všech fázích jejich vývoje.

JVTP a. s. je výkonnou jednotkou v projektu Smart akcelerátor 2.

www.jvtp.cz