RIS>JK > Infrastruktura > Regionální rozvojová agentura a.s.

Regionální rozvojová agentura a.s.

Bez názvu

Regionální rozvojová agentura a.s. (RERA) - jejím hlavním cílem je podporovat a koordinovat hospodářský, sociální a kulturní rozvoj jihočeského regionu. V současné době je RERA zapojena do 2 mezinárodních projektů s inovačním potenciálem. V minulosti spolupracovala na přípravě RIS Jihočeského kraje.

www.rera.cz