RIS>JK > Infrastruktura > Technologické centrum Písek

Technologické centrum Písek

tcp_logo

Technologické centrum Písek, má k dispozici 7300 m2 kancelářských ploch, a 300 m2 v rámci podnikatelského inkubátoru. Kromě kancelářských prostor jsou v Technologickém centru Písek k dispozici laboratoře, dílny pro lehkou výrobu nebo speciální prostory s vysokým zabezpečením.

Podstatnou součástí centra je jedno z nejmodernějších datových center v Evropě, které je zaměřené především na poskytování moderních ICT služeb a Cloud Computingu.

www.tcpisek.cz