RIS>JK > Kontakt

Kontakty

Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Mgr. Helena Halabicová
Krajský RIS3 koordinátor projektu Smart akcelerátor
Tel.: +420 386 720 109
Email:
halabicova@kraj-jihocesky.cz

Ing. Martina Balounová
Finanční RIS3 koordinátor, Marketingový manažer projektu Smart akcelerátor
Tel.: +420 386 720 119
Email:
balounova2@kraj-jihocesky.cz
 

Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice

Ing. Michaela Novotná
RIS3 manažer pro Jihočeský kraj
Tel.: +420 608 572 269
Email:
novotna@jvtp.cz

Ing. Lenka Chrobočková
RIS3 developer strategických projektů pro oblast Rozvoj podnikání
Tel.: +420 383 579 112
Email:
ekonom@jvtp.cz

Ing. Eva Charvátová
RIS3 developer strategických projektů pro oblast Spolupráce a technologický transfer
Tel.: +420 721 446 071
Email:
charvatova@jvtp.cz

Ing. Jana Moravcová
RIS3 developer strategických projektů pro oblast Kvalitní lidské zdroje
Tel.: +420 383 579 111
Email:
moravcova@jvtp.cz

Ing. Filip Šuster
Analytik
Tel.: +420 731 435 109
Email:
suster@jvtp.cz

Ing. Petr Hommer, MBA
RIS3 finanční manažer
Email:
hommer@jvtp.cz

Mgr. Kateřina Mandátová
RIS3 odborný asistent
Tel.: +420 383 579 111
Email:
mandatova@jvtp.cz