RIS>JK > Novinky

Novinky

Přesun agendy Národní RIS3 strategie na MPO

Přesun agendy Národní RIS3 strategie na MPO

pátek, 6. dubna 2018 | Vláda schválila převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky - takzvané RIS3 strategie - z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jde tak o další krok k zeštíhlení agendy Úřadu vlády v oblasti VVI. MPO bylo zvoleno pro svoji příslušnost k aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacím.

více
 
Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s krajskou přílohou k národní RIS3

Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s krajskou přílohou k národní RIS3

středa, 14. března 2018 | Rada Jihočeského kraje schválila dne 8. 3. 2018 vyhlášení 2. výzvy dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s krajskou přílohou k národní RIS3 s termínem zveřejnění výzvy dne 9. 3. 2018. Samotné žádosti o dotaci mohou žadatelé podávat od 9. 4. 2018 do 30. 4. 2018 do 12:00 hodin, prostřednictvím elektronické žádosti 602XML Filler.

více
 
Výzva k podávání návrhů česko-ukrajinských projektů

Výzva k podávání návrhů česko-ukrajinských projektů

úterý, 6. března 2018 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce. Termín pro předkládání návrhů projektů je od 2. 3. do 30. 4. 2018.

více
 
Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON

Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže programu EPSILON

úterý, 6. března 2018 | Technologická agentura (TA ČR) vyhlásila 28. února 2018 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu. Soutěžní lhůta končí dne 12. 4. 2018.

více
 
Jihočeský kraj a Akademie věd ČR uzavřeli dohodu o spolupráci

Jihočeský kraj a Akademie věd ČR uzavřeli dohodu o spolupráci

úterý, 13. února 2018 | Efektivní výzkum pro potřeby regionu přinese nová vzájemná dohoda, kterou uzavřel Jihočeský kraj s Akademií věd ČR (AV ČR). Rámcovou smlouvu o spolupráci podepsala ve středu 7. února 2018 hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Díky rámcové dohodě bude moci Jihočeský kraj a organizace na jeho území úzce spolupracovat s akademiky na výzkumu v různých odvětvích a využívat jejich expertízy k řešení konkrétních problémů.

více
 
Jihoczech – soutěž nejen pro startupy.

Jihoczech – soutěž nejen pro startupy.

čtvrtek, 8. února 2018 | Dne 2.2.2018 byl ukončen příjem nápadů do regionální soutěže s názvem JIHOCZECH – soutěž nejen pro startupy. Celkem svůj nápad zaslalo 38 soutěžících. Nyní nastává etapa soutěže, ve které bude tým expertů formou seminářů, individuálních konzultací a kulatých stolů spolupracovat se soutěžícími při vypracování kvalitních podnikatelských záměrů. Časový prostor pro tuto etapu je dostatečný, protože finále soutěže je až 20.4.2018.

více
 
VI. Výzva programuTechnologie pro začínající podniky vyhlášena

VI. Výzva programuTechnologie pro začínající podniky vyhlášena

čtvrtek, 11. ledna 2018 | Výzva umožní malým podnikatelům další úspěšný rozvoj prostřednictvím pořízení moderních strojů a vybavení. Typický projekt programu Technologie pro začínající podnikatele je zaměřen na pořízení moderních strojů a zařízení. Jedná se o například o pořízení různých typů strojů pro drobnou výrobu, zařízení na výrobu piva do malých pivovarů, strojního vybavení pro výrobu pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, apod.

více
 
Vyhlášena třetí výzva Inovačních voucherů

Vyhlášena třetí výzva Inovačních voucherů

úterý, 2. ledna 2018 | Dne 29.12. 2017 byla vyhlášena třetí výzva programu podpory s názvem Inovační vouchery. Cílem programu podpory Inovační vouchery je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2018 (9:00 ráno) do 31. 12. 2018 (23:59).

více
 
Překročte hranice České republiky, zapojte se do CzechAccelerator

Překročte hranice České republiky, zapojte se do CzechAccelerator

úterý, 2. ledna 2018 | Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest připravuje novou výzvu k zapojení do projektu CzechAccelerator. Při účasti v aktivitě CzechAccelerator Vás čeká tříměsíční akcelerační program v zahraničním inkubátoru v destinaci Silicon Valley, New York, Singapur nebo Londýn plný mentoringu, poradenství, workshopů, networkingových akcí a dalších služeb s tím spojených.

více
 
Zaujměte zahraniční investory

Zaujměte zahraniční investory

úterý, 2. ledna 2018 | Projekt CzechMatch podpoří české inovativní začínající firmy. První výzva nabízí příležitost zúčastnit se matchmakingové akce a představit svůj start-up před investory, potencionálními obchodními partnery a start-upovou komunitou v Singapuru, odkud je to jen krůček na trhy ASEANu a zbytku Asie. Aktuálně je otevřena výzva: Destinace Singapur, termín na podaní přihlášky je od 5.do 16. února 2018.

více