RIS>JK > Novinky

Novinky

Konferenci V4 Startups in the Netherlands

Konferenci V4 Startups in the Netherlands

pátek, 25. července 2014 | Příležitost prezentovat start-upy ze zemí V4 v Rotterdamu

více
 
Podpora inovačního potenciálu v českých firmách

Podpora inovačního potenciálu v českých firmách

pátek, 25. července 2014 | CzechInno vyhlásilo již čtvrtý ročník projektu „Vizionáři 2014“, který je zaměřen na podporu inovačního potenciálu v českých firmách.

více
 
Zákon o daních z příjmů - nový impuls pro český výzkum a vývoj?

Zákon o daních z příjmů - nový impuls pro český výzkum a vývoj?

čtvrtek, 26. června 2014 | Novela zákona o daních z příjmů od 1. ledna 2014 nově rozšiřuje odpočet nákladů za nakoupený výzkum a vývoj od vybraných výzkumných organizací. Pro malé a střední podniky, ale i podle nejvýznamnější mezinárodní korporace operující v České republice, se tak tzv. smluvní výzkum ve spolupráci s českou výzkumnou institucí stává o přibližně 20 % levnější než v předchozích letech.

více
 
Finanční podpora pro Vaše podnikání v programech Rozvoj a Potenciál

Finanční podpora pro Vaše podnikání v programech Rozvoj a Potenciál

čtvrtek, 26. června 2014 | Dne 16. 6. 2014 byla vyhlášena Výzva III. - 2. prodloužení v programu Rozvoj, který napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu vymezených v příloze usnesení vlády č. 141/2010, a na území regionů s vyšší mírou nezaměstnanosti dle metodiky uvedené v programu. V Jihočeském kraji se jedná o regiony: Český Krumlov, Strakonice, Tábor, Jindřichův Hradec.

více
 
Nové výzvy dotačních programů Delta, Potenciál a Rozvoj

Nové výzvy dotačních programů Delta, Potenciál a Rozvoj

pátek, 6. června 2014 | Technologická agentura ČR (dále TA ČR) tímto informuje, že 1. veřejná soutěž Programu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále veřejná soutěž) bude vyhlášena dne 9. června 2014.

více
 
Konference představí inovační trendy v Jihočeském kraji

Konference představí inovační trendy v Jihočeském kraji

sobota, 10. května 2014 | Inovace v regionu je název konference, kterou 13. května 2014 pořádá v Clarion Congress Hotelu Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP). Představí možnosti rozvoje kraje i nové příležitosti v podnikání založené na inovacích a převádění výsledků vědeckého výzkumu do podnikatelské praxe. V rámci konference bude rovněž představena nová forma podpory inovačního podnikání v Jihočeském kraji - tzv. podnikatelské vouchery.

více
 
Jihočeské podnikatelské vouchery v přípravě

Jihočeské podnikatelské vouchery v přípravě

čtvrtek, 3. dubna 2014 | První výzva tzv. podnikatelských voucherů v Jihočeském kraji je aktuálně v přípravě. Náš region se tak stane dalším krajem, který tento efektivní nástroj pro podporu inovačního podnikání zavádí. Vyhlášení výzvy se předpokládá v dubnu 2014.

více