RIS>JK > Novinky > Setkání vědy a hospodářství

Setkání vědy a hospodářství

středa, 24. srpna 2016

SVH1SVH2

Biologiské centrum AV ČR v Českých Budějovicích zve širokou veřejnost na "Setkání vědy a hospodářství".

„Setkání vědy a hospodářství" je společnou iniciativou znalostní platformy „Výzkum a inovace" a „Kooperace podniků a vytváření klastrů" k posílení možností kooperace mezi podniky a výzkumnými zařízeními stejně jako k podpoře transferu technologií.


Akce se bude konat 19. září 2016 od 13:00 do 18:00 na Biologickém centru AV ČR (Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice).

V rámci "Setkání vědy a hospodářství" dojde k představení Biologického centra AV ČR, jeho ústavů včetně některých projektů, kterými se zabívají. V závěru akce si budou moci účastníci prohlédnout Biologické centrum.

 

Účast na akci je bezplatná.

 

Zdroj: www.bc.cas.cz