RIS>JK > Novinky > Vláda schválila strategii inteligentní specializace, podpoří perspektivní odvětví vědy

Vláda schválila strategii inteligentní specializace, podpoří perspektivní odvětví vědy

úterý, 19. července 2016

úřad vlády

Vláda na zasedání 11. července 2016 schválila Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3 strategie z anglického „Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation“). Strategie určuje nejperspektivnější odvětví českého hospodářství, do kterých pak budou zacíleny peníze z evropských, národních, regionálních i soukromých zdrojů (cca 70 mld Kč).

Materiál, který je předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů, nyní bude zaslán ke schválení Evropské komisi. Komise už avizovala, že dokument je připravený k oficiálnímu schválení.

„Na základě připomínek Evropské komise jsme upřesnili oblasti výzkumu a inovací, na které se chceme zaměřit, protože zde máme velký potenciál uspět i v mezinárodní konkurenci. Jsme země s omezenými nerostnými surovinami a musíme si jasně vytyčit několik priorit, na které zaměříme energii,“ vysvětlil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jehož úřad přípravu strategie řídí.

Vybrané oblasti jsou:

·        Digitální technologie, elektrotechnika
·        Dopravní prostředky pro 21. století
·        Pokročilé stroje/ průmyslové technologie
·        Péče o zdraví, pokročilá medicína
·        Kulturní a kreativní průmysly
·        Zemědělství a životní prostředí
·        Společenské výzvy

Na určení prioritních oblastí vědy, výzkumu a inovací spolupracovali zástupci firem, výzkumných institucí, vysokých škol, veřejné správy (rezorty, kraje) a neziskového sektoru. Na tyto oblasti by měly být zaměřeny i výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a programu Praha pól růstu. První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 by měly být vyhlášeny v létě a na podzim 2016.

Na základě připomínek Evropské komise byla doplněna i informace o zapojení národních a regionálních zdrojů do financování RIS3. Pod RIS3 jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

V českém prostředí by RIS3 strategie měla přispět zejména ke zlepšení spolupráce mezi veřejným sektorem a podniky. Strategie pro inteligentní specializaci se zabývá také podporou soukromých investic do vědy a zaměřením firem na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Ve všech těchto oblastech má Česká republika rezervy, což konstatuje i Analýza stavu vědy a výzkumu v ČR v mezinárodním srovnání. V souvislosti se schválením a následnou realizací Národní RIS3 strategie bude organizačně posíleno i její řízení v rámci Úřadu vlády ČR

 

Aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace naleznete ZDE.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz