Poradenství v oblasti mezinárodní VaV spolupráce

Pracovníkům výzkumu a vývoje v Jihočeském kraji nabízí Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. možnost konzultovat připravované projektové záměry mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Konzultanti disponují dlouholetými zkušenostmi jak v oblasti zpracování projektových žádostí, tak i vyhledávání vhodných partnerů či podpory v průběhu realizace mezinárodního projektu.

Kontakty na pracovníky agentury jsou k dispozici na internetových stránkách JAIP, případně je možné se přímo obrátit na ředitelku společnosti Ing. Petru Vachovou, tel. 385 310 032, email: vachova@jaip.cz.