Proč podnikat v Jihočeském kraji?

Jihočeský kraj podporuje vznik a rozvoj inovativních firem, které představují velký růstový potenciál pro region. Vzhledem k tomu, že začínající firmy jsou v počáteční fázi nejvíce ohroženy, je zapotřebí nabídnout jim aktivity, které zabezpečí nadstandardní podnikatelské prostředí a umožní jednotlivým podnikatelským a především technologicky orientovaným a inovačním záměrům vůbec vzniknout resp. úspěšně se realizovat. 

Jedná se především o zprostředkování zdrojů informačních, finančních, právních, expertních apod., které umožní realizovat finalizaci inovačního procesu ve firmách. Umožní zavést nové výrobky a služby využívající výsledků výzkumu a vývoje, a vzájemné spolupráce akademické obce a subjektů hospodářské praxe.

V Jihočeském kraji jsou k dispozici následující projekty a aktivity:

PORADENSTVÍ
Poradenství, konzultace jsou jak pro začínající, tak stávající firmy cenným zdrojem informací.
více zde.

KONTAKTY A SPOLUPRÁCE
Jedním z důležitých prvků nastartování úspěšné realizace svých podnikatelských záměrů je navazování kontaktů a spolupráce napříč celým spektrem podnikatelské činnosti. 
více zde.

PROSTORY K PODNIKÁNÍ
Začínajícím i zavedeným inovativním firmám jsou v kraji k dispozici prostory ve formě nájmu kancelářských, laboratorních či výrobních prostorů za výhodných podmínek.
více zde.

FINANČNÍ PODPORA
Zajištění finančních zdrojů pro inovační podnikání je jednou z priorit Jihočeského kraje.
více zde.

SPOLUPRÁCE s vědecko-výzkumnými institucemi
Spolupráce s vědecko-výzkumnými institucemi přináší finanční a časové úspory.
více zde.

VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání klíčových pracovníků firmy je důležitou součástí zvyšování konkurenceschopnosti.
více zde.