VaV

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je s osmi fakultami největší vysokou školou v regionu. Mezinárodního uznání podle studie CERGE...

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. je nejvýznamnější veřejnou výzkumnou institucí v Jihočeském kraji, která disponuje unikátním know-how a skvělými...

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz vzniklo při Jihočeské univerzitě. Úkolem centra je realizace celkem šesti výzkumných...

Centrum výzkumu globální změny v.v.i.

Centrum výzkumu globální změny v.v.i.

Centrum výzkumu globální změny v.v.i. (CVGZ) má dvě pracoviště v Českých Budějovicích a Nových Hradech. Nejvýznamnější pracoviště v ČB je Oddělení...

Mikrobiologický ústav v.v.i. AV ČR

Mikrobiologický ústav v.v.i. AV ČR

Detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu v.v.i. AV ČR v Třeboni se zaměřuje na studium a využití fotosyntetických mikroorganismů, zelených řas,...

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. v Třeboni se zabývá zejména základním výzkumem v oblasti ekologie rostlin a taxonomie, ekologie...

Vysoká škola technická a ekonomická v ČB

Vysoká škola technická a ekonomická v ČB

Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) v ČB je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. V současné době lze na VŠTE studovat ve čtyřech...