RIS>JK > VaV

VaV

Přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje

Přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje

Regionální kontaktní organizace JIŽNÍ ČECHY připravila přehled Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje. Podívejte se na videa s přehledem Vědecko-výzkumného a inovačního potenciálu Jihočeského kraje

více
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je s osmi fakultami největší vysokou školou v regionu. Mezinárodního uznání podle studie CERGE dosahují především vědecké týmy z oborů ekologie společenstev, biofyziky a molekulární a evoluční...

více
 
Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i. je nejvýznamnější veřejnou výzkumnou institucí v Jihočeském kraji, která disponuje unikátním know-how a skvělými výsledky v mnoha biotechnologických oborech od rostlinné virologie a studium tropických chorob či...

více
 
Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz vzniklo při Jihočeské univerzitě. Úkolem centra je realizace celkem šesti výzkumných programů orientovaných na kvalitu rybího masa.

více
 
Centrum výzkumu globální změny v.v.i.

Centrum výzkumu globální změny v.v.i.

Centrum výzkumu globální změny v.v.i. (CVGZ) má dvě pracoviště v Českých Budějovicích a Nových Hradech. Nejvýznamnější pracoviště v ČB je Oddělení výzkumu biodiverzity, jehož hlavním cílem je provádět základní výzkum v oborech zahrnujících evoluční...

více
 
Mikrobiologický ústav v.v.i. AV ČR

Mikrobiologický ústav v.v.i. AV ČR

Detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu v.v.i. AV ČR v Třeboni se zaměřuje na studium a využití fotosyntetických mikroorganismů, zelených řas, sinic a fotosyntetických bakterií. Za pomoci programu OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo vystavěno...

více
 
Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. v Třeboni se zabývá zejména základním výzkumem v oblasti ekologie rostlin a taxonomie, ekologie a fyziologie sinic a řas. Zároveň se také podílí na projektech aplikovaného výzkumu....

více
 
Vysoká škola technická a ekonomická v ČB

Vysoká škola technická a ekonomická v ČB

Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) v ČB je veřejnou vysokou školou neuniverzitního typu. V současné době lze na VŠTE studovat ve čtyřech bakalářských studijních oborech (doprava, strojírenství, stavitelství a ekonomika) a v jednom...

více