Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

1000x1000-1399368940-logobu1

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. v Třeboni se zabývá zejména základním výzkumem v oblasti ekologie rostlin a taxonomie, ekologie a fyziologie sinic a řas. Zároveň se také podílí na projektech aplikovaného výzkumu.

Vědeckým oddělením i externím zákazníkům je k dispozici analytická laboratoř vybavená zejména pro chemické analýzy povrchových, podzemních a odpadních vod, analýzy půd a sedimentů.

www.ibot.cas.cz