Centrum výzkumu globální změny v.v.i.

1000x1000-1399369521-czechglobe1

Centrum výzkumu globální změny v.v.i. (CVGZ) má dvě pracoviště v Českých Budějovicích a Nových Hradech. Nejvýznamnější pracoviště v ČB je Oddělení výzkumu biodiverzity, jehož hlavním cílem je provádět základní výzkum v oborech zahrnujících evoluční ekologii (především evoluci životních strategií), populační dynamiku (obzvláště systémy dravec-kořist a rostlina-opylovač) a stabilitu ekologických společenstev pomocí teoretického, experimentálního a terénního přístupu, především v kontextu současných klimatických změn.

Další významná pracoviště jsou: Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz a Oddělení ukládání uhlíku v krajině. V Ústavu nanobiologie a strukturní biologie CVGZ v Nových Hradech patří k excelentním Oddělení buněčné biologie, které se zaměřuje na porozumění fungování mozku a Oddělení struktury a funkce proteinů se zaměřením na objasnění vztahů mezi strukturou a funkcemi proteinů, dynamických změn týkajících se funkčních procesů na úrovni proteinů a vzájemné interakce společných faktorů a subjednotek v proteinových komplexech. Další důležité součásti novohradského ústavu jsou: Oddělení krystalogeneze a biomolekularní krystalografie a Oddělení nanobiotechnologie.

www.cvgz.cas.cz