Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

1000x1000-1399368262-cenakva1

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz vzniklo při Jihočeské univerzitě. Úkolem centra je realizace celkem šesti výzkumných programů orientovaných na kvalitu rybího masa.

V rámci České biotechnologické platformy CEBIO je plánován vznik Technologického institutu Jihočeské univerzity v ČB, který se zaměří na 2 oblasti – tradiční směr Biotechnologií a nově připravovanou oblast Mechatroniky, která má položit základ novým technickým oborům. V tomto směru spolupracuje JU s ČVUT Praha a regionální aplikační sférou.

http://www.cenakva.cz/