Mikrobiologický ústav v.v.i. AV ČR

1000x1000-1463386726-bez-nazvu

Detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu v.v.i. AV ČR v Třeboni se zaměřuje na studium a využití fotosyntetických mikroorganismů, zelených řas, sinic a fotosyntetických bakterií. Za pomoci programu OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo vystavěno Centrum řasových biotechnologií Algatech. Cílem projektu je vyvinout nová kultivační zařízení a postupy zpracování řasové biomasy pro výrobu biopaliv, krmiv, potravních doplňků a cenných látek.