Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

  • Základní tým - v rámci aktivity vznikne funkční realizační tým, který má za úkol zajistit fungování nově nastaveného inovačního systému v Jihočeském kraji.
  • Vzdělávání - cílem této aktivity je zvyšování odborných znalostí celého týmu a regionálních stakeholderů formou dalšího vzdělávání v oblastech klíčových pro rozvoj regionu.
  • Mapování - aktivita zajišťuje průběžnou analýzu a nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje. Výsledkem bude i identifikace nových příležitostí a oborů, které budou posléze podpořeny v ostatních aktivitách projektu a přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti kraje.
  • Asistence - podpora přípravy strategických projektů veřejných institucí z dotačního programu Jihočeského kraje.
  • Twinning - přenos best practice ze 2 zahraničních institucí a sepsání 2 prováděcích manuálů pro jejich přenos do podmínek Jihočeského kraje.
  • Propagace - definice nového pohledu na vnímání regionu, příprava marketingové a komunikační strategie a její realizace za účelem propagace inovačního potenciálu kraje.