Finanční podpora

Zajištění finančních zdrojů pro inovační podnikání je jednou z priorit Jihočeského kraje. V současné době existuje řada nástrojů k získání finančních prostředků na zahájení podnikatelské činnosti či realizaci inovačních záměrů.

Program Jihočeské podnikatelské vouchery

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a celkově je nechat vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

Jak to funguje?

Podnik XY potřebuje vyřešit specifický technologický úkol (např. složitou laboratorní analýzu). Tu umí zpracovat specializovaná laboratoř ve výzkumné organizaci Z. Podnik si zažádá společně s poskytovatelem znalosti o podnikatelský voucher. Pokud jej podnik získá, pokryje si prostřednictvím něj náklady, které by za uvedenou službu (analýzu) poskytovateli znalosti musel hradit ze svého.“

Hlavní výhody podnikatelských voucherů

  • Jednoduchost podání žádosti
  • Rychlost administrace
  • Účinnost řešení konkrétního zadání
  • Rozvoj další spolupráce regionálních MSP a výzkumných institucí
  • Zlepšení image regionu

Kolik bude možné získat?

Výše podnikatelského voucheru je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč.

Další informace o programu naleznete na stránkách http://www.inovoucher.cz/.

Program Zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji.

Českomoravská záruční a rozvojová banka na základě grantového programu Jihočeského kraje realizuje návratnou formu podpory malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Prostředky do tohoto programu vkládá Jihočeský kraj.

Jedná se o zvýhodněný úvěr až do výše 1 mil. Kč, v případě začínajících podnikatelů pak 0,5 mil. Kč. Úvěr lze použít jak na investice (např. pořízení strojů), tak i na pořízení zásob souvisejících s realizací projektu. Pevná úroková sazba po celou dobu splácení úvěru je 4% p.a., přičemž doba splácení úvěru je 6 let. Čerpání úvěru lze odložit až na 9 měsíců od data podpisu smlouvy a první splátku úvěru lze odložit až o 12 měsíců od data podpisu smlouvy. Úvěr je zajištěn směnkou avalovanou další fyzickou nebo právnickou osobou.

Program podporuje pouze projekty realizované na území Jihočeského kraje a to v odvětvích, ktterá jsou v rámci programu definována.

Program je zveřejněn na internetových stránkách www.cmzrb.cz a je možné jej konzultovat na Regionálním pracovišti ČMZRB v Českých Budějovicích se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, Ing. Miloš Procházka, e-mail: prochazka@cmzrb.cz, GSM: +420 602 838 537, tel.: 387 318 428, 387 699 315.

Program ZÁRUKA

Program Záruka je určen pro malé podnikatele na území České republiky, který poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) na projekty realizované v rámci podporovaných ekonomických činností CZ-NACE. Záruka za bankovní úvěr do max. výše 5 mil. Kč je poskytována k provozním i investičním úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenou smlouvu o spolupráci. Výše poskytované záruky je až 70 % jistiny zaručovaného úvěru, s dobou ručení maximálně 6 let.

Program je zveřejněn na internetových stránkách www.cmzrb.cz a je možné jej konzultovat na Regionálním pracovišti ČMZRB v Českých Budějovicích se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, Ing. Miloš Procházka, e-mail: prochazka@cmzrb.cz, GSM: +420 602 838 537, tel.: 387 318 428, 387 699 315.