CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

CÍLE A AKTIVITY PROJEKTU

Příjemce projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Projekt navazuje na dvě úspěšně realizované fáze nástroje Smart akcelerátor v prostředí Jihočeského kraje (SA1 a SA2). Předchozí fáze pomohly nastavit v prostředí Jihočeského kraje základní inovační ekosystém propojující klíčové regionální aktéry. Byly ustanoveny struktury, které se podílejí pravidelně na řízení regionálního inovačního ekosystému (Komise pro inovace Jihočeského kraje, krajské inovační platformy, výkonný tým projektu složený ze zástupců JVTP a JčK). Dlouhodobě jsou v regionu rozvíjeny strategické intervence Digitální region, Chytrá řešení pro region a Podpora vyšší inovační výkonnosti regionu. K nim v tomto projektu přibudou strategické intervence Energetika a Transfer znalostí a technologií v oborech regionálně významných témat výzkumných organizací. Především v rámci těchto strategických směrů (nebo dalších směrů daných regionální RIS3 strategií) budou vyhledávány a developovány strategické projekty a aktivity (zařazované do Akčního plánu RIS3 strategie).

Cílem pokračujícího projektu je tedy další posilování ustanovených vazeb a vztahů a využívání výstupů strategických projektů a intervencí ve prospěch rozvoje regionu.

Aktivity projektu realizují Jihočeský kraj (aktivita Základní tým, Marketingová a komunikační strategie kraje, Asistence a Vzdělávání) a Jihočeský vědeckotechnický park (aktivity Základní tým, Vzdělávání, Mapování, Marketingová a komunikační strategie a Pilotní ověření).

Realizační tým je zároveň v úzkém kontaktu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, které řeší agendu RIS3 strategie na národní úrovni, zejména ve vztahu k využití Evropských strukturálních a investičních fondů, ale také národních programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací.