Možnosti financování spolupráce

Program Jihočeské podnikatelské vouchery

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a celkově je nechat vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

Jak to funguje?

Podnik XY potřebuje vyřešit specifický technologický úkol (např. složitou laboratorní analýzu). Tu umí zpracovat specializovaná laboratoř ve výzkumné organizaci Z. Podnik si zažádá společně s poskytovatelem znalosti o podnikatelský voucher. Pokud jej podnik získá, pokryje si prostřednictvím něj náklady, které by za uvedenou službu (analýzu) poskytovateli znalosti musel hradit ze svého.“

Hlavní výhody podnikatelských voucherů

  • Jednoduchost podání žádosti
  • Rychlost administrace
  • Účinnost řešení konkrétního zadání
  • Rozvoj další spolupráce regionálních MSP a výzkumných institucí
  • Zlepšení image regionu

Kolik bude možné získat?

Výše podnikatelského voucheru je maximálně 75 % ze způsobilých výdajů a může být až 150 000 Kč. Minimální výše způsobilých výdajů je 50 000 Kč.

Další informace o programu naleznete na stránkách http://www.inovoucher.cz/.