Podpora začátku podnikání

Program Zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele a obce v Jihočeském kraji

Českomoravská záruční a rozvojová banka na základě grantového programu Jihočeského kraje realizuje návratnou formu podpory malých podnikatelů v Jihočeském kraji. Prostředky do tohoto programu vkládá Jihočeský kraj.

Jedná se o zvýhodněný úvěr až do výše 1 mil. Kč, v případě začínajících podnikatelů pak 0,5 mil. Kč. Úvěr lze použít jak na investice (např. pořízení strojů), tak i na pořízení zásob souvisejících s realizací projektu. Pevná úroková sazba po celou dobu splácení úvěru je 4% p.a., přičemž doba splácení úvěru je 6 let. Čerpání úvěru lze odložit až na 9 měsíců od data podpisu smlouvy a první splátku úvěru lze odložit až o 12 měsíců od data podpisu smlouvy. Úvěr je zajištěn směnkou avalovanou další fyzickou nebo právnickou osobou.

Program podporuje pouze projekty realizované na území Jihočeského kraje a to v odvětvích, která jsou v rámci programu definována.

Program je zveřejněn na internetových stránkách www.cmzrb.cz a je možné jej konzultovat na Regionálním pracovišti ČMZRB v Českých Budějovicích se sídlem Husova 9, 370 01 České Budějovice, Ing. Miloš Procházka, e-mail: prochazka@cmzrb.cz, GSM: +420 602 838 537, tel.: 387 318 428, 387 699 315.