Poradenství pro firmy

Poradenství, konzultace jsou jak pro začínající, tak stávající firmy cenným zdrojem informací.

Poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

V rámci konzultací v oblasti ochrany duševního vlastnictví, které realizuje Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, zodpovídají odborníci zdarma dotazy týkající se průmyslově právní a autorské ochrany.

Konzultace probíhají každou první středu v měsíci od 14:00 do 16:00 hod. v kanceláři JAIP v budově na Zlaté Stoce 1619, 370 05, České Budějovice. Na konzultaci je nutno se předem objednat na tel. 385 310 032 u Ing. Petry Vachové, popř. emailem na adrese vachova@jaip.cz.

Poradenství v oblasti mezinárodní VaV spolupráce

Pracovníkům výzkumu a vývoje v Jihočeském kraji nabízí Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. možnost konzultovat připravované projektové záměry mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Konzultanti disponují dlouholetými zkušenostmi jak v oblasti zpracování projektových žádostí, tak i vyhledávání vhodných partnerů či podpory v průběhu realizace mezinárodního projektu.

Kontakty na pracovníky agentury jsou k dispozici na internetových stránkách JAIP www.jaip.cz, případně je možné se přímo obrátit na ředitelku společnosti Ing. Petru Vachovou, tel. 385 310 032, email vachova@jaip.cz.

Informační servis pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora zajišťuje pro firmy a začínající podnikatele základní bezplatný informační podnikatelský servis v následujících oblastech:

  • Informace o podnikání, informace o regionu, kraji, podmínkách podnikání v rámci EU a jednotného evropského trhu
  • Poradenství pro začínající podnikatele – konzultace k problematice založení firmy, konzultace podnikatelského záměru, včetně jeho přípravy a kalkulace
  • Informace v oblasti legislativy a práva
  • Dotační poradenství
  • Analýza možných zdrojů financování projektového záměru
  • Poradenství k programům podpory MSP na regionální, celostátní úrovni a z prostředků SF EU
  • Informace a poradenství v oblasti zahraničního obchodu
  • Firemní poradenství - obecné, zprostředkování odborného poradenství, např. ekonomické, organizační, právní a jiné
  • Informační místa pro podnikatele (InMP) - základní informace potřebné pro podnikání. Tyto informace obdrží každý podnikatel z veřejných informačních zdrojů rychle, přehledně a bezplatně.

Kontaktovat se je možné na internetové adrese www.jhk.cz, tel.: 387 699 311, email: poradenstvi@jhk.cz.