Vzdělávání

Vzdělávání klíčových pracovníků firmy je důležitou součástí zvyšování konkurenceschopnosti.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměřuje zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu.

Projekt je tedy určen zaměstnavatelům, nebo OSVČ bez zaměstnanců, kteří v meziročním srovnání nezaznamenali vyšší pokles tržeb než je 5%.

Projekt umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ je do 31. 8. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 6. 2015.

Více informací lze získat na internetových stránkách MPSV. S případnými dotazy se lze obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tel.: 844 844 803, email: kontaktni.centrum@mpsv.cz.

Cyklus workshopů - EKONOMICKÁ GRAMOTNOST

Paretův princip říká, že do 5 let zkrachuje 80 podnikatelů ze sta. Proč? Protože utratili peníze v nevhodnou dobu, na nesprávném místě pro nevhodné zákazníky a do produktu, který nechtěl dostatečný počet platících zákazníků.

Metoda „Promyšleného podnikání“(Design Thinking for Business Innovation) šetří finance. Učí cílit aktivity správným směrem. Propojením kurzu s tréninkem dovedností, jak s využitím moderních digitálními technologií a efektivní komunikace (pitchingu) získat zákazníky, či investory si absolvent kurzu připraví vlastní nástroje pro vstup mezi těch 20 úspěšných.

Nejlepším absolventům zprostředkujeme setkání s investory, těm méně úspěšným vysvětlíme, proč svůj Podnikatelský záměr nerealizovat. Ale i tato schopnost patří do ekonomické gramotnosti.

Účastníci vzdělávání budou aktivně zapojeni do hledání a formulování odpovědí na otázku „Jakým způsobem ovládám své finance?“;  a to jak v kontextu svého vlastního „finančního řízení“, tak i obecně v rámci svého podniku. Základní úlohou je zprostředkovat účastníků efektivní a jednoduché postupy podnikání vedoucí k optimalizaci jejich finančního hospodaření a zprostředkovat jim základní zásady ekonomického chování.

V průběhu vzdělávání budou účastníkům přiblíženy finanční a ekonomické nástroje.

Registrace přes systém EduPort (po přihlášení) na stránkách www.eduport.cz nebo na email: jitka.lukasova@smartdialog.cz (tel.: +420 777925358).

Vzdělávání Jihočeské hospodářské komory

Širokou nabídku seminářů, školení a vzdělávacích kurzů nabízí po celém území Jihočeského kraje Jihočeská hospodářská komora. Tyto vzdělávací aktivity zohledňují náročné potřeby na trhu práce, přizpůsobují se potřebám moderního řízení lidských zdrojů a reagují na aktuální poptávku v oblasti vzdělávání firem, včetně začínajících podnikatelů.

Přehled všech seminářů a vzdělávacích programů Jihočeské hospodářské komory lze nalézt na internetových stránkách www.jhk.cz.