3. Veřejná soutěž programu DELTA

úterý, 12. dubna 2016

1000x1000-1464098851-bez-nazvu

Technologická agentura ČR informuje, že 3. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále program DELTA) bude vyhlášena dne 27. 4. 2016.

Více informací k vyhlašované 3. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu se nebude příliš lišit od verze 2. veřejné soutěže.

 

SEMINÁŘE KE 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

Semináře se uskuteční:

  • 25. 5. 2016 v Brně - VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, místnost č. 321 od 10 hod.
  • a 31. 5. 2016 v Praze - Kancelář TA ČR Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043.

 

Více informací naleznete na stránkách TAČR www.tacr.cz

 

Zdroj: TACR.cz