5. ročník Jihočeských podnikatelských voucherů

čtvrtek, 19. července 2018

Dne 18. 6. 2018 byla vyhlášena výzva na podávání žádostí v rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery.

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery“ je jednoduchým dotačním nástrojem s nízkou administrativní náročností a možností rychlé realizace projektů. Podporovanými aktivitami jsou například měření, diagnostika, testování, zkoušky, návrh nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, vývoj softwaru, hardwaru, modelování a optimalizace procesů, dějů atd. Výdaje jsou uznatelné dnem podání žádosti. Žádosti, vyplněné do on-line formuláře, je možné podávat od 18. 6. 2018 do 27. 9. 2018 na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje. Veškeré potřebné informace včetně textu aktuální výzvy jsou dostupné na webových stránkách programu www.inovoucher.cz.