Agentura pro podnikání a inovace

pondělí, 13. června 2016

1000x1000-1465822643-04360m

Agentura bude českým podnikatelům bude pomáhat s čerpáním evropských dotací.

Dnes 1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

Nová agentura vznikla oddělením jedné divize od agentury CzechInvest. Její pracovníci mají tudíž letité zkušenosti se zajišťováním podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU, a ve své činnosti tak budou plynule pokračovat. Jen pod hlavičkou nové agentury. CzechInvest bude pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Vznik nové instituce je důsledkem požadavku Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky pocházejícími ze zdrojů Evropské unie, spadaly pod režim zákona o státní službě.

Na 140 pracovníků nové agentury nadále sídlí v budově v Žitné ulici v Praze 2, a protože agentury CzechInvest a API spolu budou i nadále úzce spolupracovat, zástupci API jsou přítomni i v regionálních kancelářích CzechInvestu v každém krajském městě České republiky.

Více informací naleznete ZDE.

 

Zdroj: www.czechinvest.cz