Akce: Role klastrů v chytré specializaci a ekonomické transformaci regionů

pátek, 6. února 2015

Evropská komise pořádá ve dnech 27. a 28. dubna 2015 v Bruselu akci s názvem GROW Your REGIOn, jejímž cílem je nabídnout prostor k výměně názorů a zkušeností, jak mohou strategie chytré specializace a regionální klastry přispět k transformaci regionů a podpořit jejich hospodářský růst.

Akce rovněž poskytne informace o tom, jak využít na regionální a meziregionální úrovni novou generaci evropských programů - Horizont 2020, COSME nebo ERDF.

Další informace o akci nazleznete zde.

 

Zdroj: Evropská komise, www.ec.europa.eu