Aktuální projekty vysokých škol v oblasti výzkumu a inovace a jejich přínos Euroregionu

středa, 7. prosince 2016

1000x1000-1481119010-img-0962-small

Dne 24. 11. 2016 se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU) konala přeshraniční odborná konference s názvem „ Aktuální schválené vysokoškolské projekty v oblasti výzkumu a inovací v Euroregionu“.

Na konferenci bylo představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny v první vypsané výzvě z programu přeshraniční územní spolupráce Česká republika - Bavorsko. Konference se účastnili kromě členů Euroregia, zástupci zainteresovaných příhraničních obcí, vysokých škol a podnikatelské sféry.

Úvodní slovo pronesl rektor JU doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., a prorektor pro výzkum a vývoj JU prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., který představil JU z pohledu excelentních výsledků v oblasti VaV a uvedl nejzajímavější příklady základního a aplikovaného výzkumu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích participuje na dvou zajímavých projektech, které byly představeny samotnými realizátory:

RNDr. Růžena Štemberková vedoucí Kanceláře transferu technologií JU představila projekt Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorsko, ve kterém je projektovým partnerem Univerzita v Pasově. Projekt má za cíl vytvořit přeshraniční centrum transferu znalostí a technologií (WTT) mezi vědeckovýzkumnou a komerční sférou malých a středních podniků (MSP) a zlepšit tak spolupráci a přispět k lepší inovační schopnosti MSP v přeshraničním regionu.

Druhým zajímavým projektem je MatemaTech – matematickou cestou k technice, představený Univ. Prof. DI Mag. Dr. Dr.h.c. Markusem Hohenwarterem z Univerzity Johanna Keplera v Linzi, který je realizován ve spolupráci s JU a Jihočeskou hospodářskou komorou. Hlavním cílem projektu je vytvoření přeshraniční sítě pro systematické hledání cest a nástrojů, jak zvýšit zájem žáků základních a středních škol o studium technických a přírodovědných oborů na středních a vysokých školách.

 

Zdroj: www.jctt.cz