Analýza - Základní vyhodnocení dat z dotazníkového šetření

středa, 22. května 2019

Dílčí výstup aktivity Mapování v projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji.

Cílem analýzy je zpracovat data získaná v rámci dotazníkového šetření, které bylo postaveno na základě metodiky TAČR „Mapování inovační kapacity – INKA“ a které probíhalo od června 2017 do září 2018. Na sběru dat se podíleli zejména RIS3 developeři z týmu Smart akcelerátoru v Jihočeském kraji a dále firma CASSIA DEVELOPMENT & CONSULTING s.r.o.

Více informací zde.