Bělobrádek: Průmysl táhnou nová kreativní odvětví, podpoříme inovace v designu a technologiích

středa, 19. října 2016

1000x1000-1476878351-staircase-918841-640

Spojením uměleckých oborů a moderních technologií vznikají nová kreativní odvětví, která mají velký ekonomický potenciál. Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR proto 18. října 2016 uspořádala mezinárodní odbornou konferenci Humanities and Industries – Symbiosis and Future, která se zaměřila právě na podporu kulturních a kreativních průmyslů. Hlavním řečníkem byl profesor Pier Luigi Sacco z Harvardovy univerzity.

„Naše země je založená na průmyslu a tradiční průmysl je bytostně technický, kovový a přesný. Díky spojení s humanitními a uměleckými obory ale vzniká zcela nový sektor, který může svým rozsahem konkurovat tradičním odvětvím. Protože jsou kulturní a kreativní průmysly silně spojené s vývojem a inovacemi, vzal si tuto agendu na starosti můj úřad,“ uvedl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Podíl sektoru Kulturních a kreativních průmyslů (vymezený na bázi klasifikace CZ - NACE) na tvorbě celkového HDP České republiky činí podle dat za rok 2014 3,7 %, v rámci EU přispívají KKP k tvorbě celkového HDP 4,2 %. Z nových i tradičních průmyslů sem patří například design, videoherní průmysl, sklářství, digitální ekonomika nebo architektura. Tato oblast patří mezi priority Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací a je také součástí Národní strategie inteligentní specializace (RIS3).

Hostem konference byl například Cyril Höschl, který popsal metodu sociomapování využívanou k analýze spolupráce v pracovních týmech. Na konferenci vystoupil také autor mezinárodně oceňované vzdělávací počítačové hry Československo 38-39 Vít Šisler z Univerzity Karlovy, o digitalizaci zdravotní péče a zapojení humanitních věd do tohoto procesu přednášel Josef Holý z MSD IT Hub.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz