Budeme žít Smart Life?

úterý, 25. října 2016

1000x1000-1477405399-380x203-1475139128-man-845847-640

Svět kolem nás se stává stále chytřejším a současný technologický pokrok začíná připomínat dřívější futuristické vize. Jaké jsou možnosti, které nabízí chytré technologie, a které mohou usnadnit život celé společnosti?

Internetové připojení dnes nevyžaduj pouze naše počítače, ale čím dál tím více běžných zařízení usnadňující nám každodenní život. Chytré senzory lemují ulice a informují obyvatele o volných parkovacích místech a hustotě dopravy. Ulicemi projíždí samořídící vozy, z nichž můžeme na dálku zaplatit parkovné přes internet. Se svým lékařem se můžeme setkat přes webovou kameru z pohodlí domova nebo sledovat na webu docházku našich dětí do škol. Nasazování chytrých sítí umožňuje zajistit vyváženou distribuci elektřiny všem odběratelům a rychlou obnovu při výpadku. V domácnosti nás lednička upozorní, kterým potravinám se blíží konec spotřeby. Nebo si po cestě z práce můžeme nastavit pomocí mobilního zařízení pokojovou teplotu, změnit intenzitu osvětlení, nebo dálkově ovládat zásuvky, či webkamery.

Budoucí životní styl, nazývaný Smart Life, zahrnuje vzájemně propojené oblasti se stejným přívlastkem Smart. Tyto oblasti spadají do 3 větších podmnožin Smart Technology, Smart Society a Green Technology.

Smart Life řadí Průmysl 4.0 do širšího kontextu. Aplikace Průmyslu 4.0 (v zahraničí používaný výraz Industry 4.0) spojuje současný trend digitalizace, s ním související automatizaci výroby a změny na trhu práce, a zasáhne tak do všech oblastí našich životů.

Průmysl 4.0 v ČR 2016
Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo v září loňského roku Národní iniciativu Průmysl 4.0, v níž se zabývá specifiky českého hospodářství ve vztahu k průmyslu 4.0. Z dokumentu vyplývá, že Česká republika, jako země závislá na exportu, má potenciál ve spolupráci se zahraničními partnery. Připravenost Česka dokazuje i naše vysoká inovační výkonnost, kterou popisuje výstup projektu Technologické agentury ČR „INKA“, který se v uplynulých letech zabýval měřením inovačních kapacit v České republice. Komplikací při přechodu na průmysl 4.0 nám může být nepochopení, jak velkého rozsahu se budou tyto změny týkat a jejich vyčíslení.

Pokud se nám podaří správně implementovat průmysl 4.0, mohlo by se výrazně zvýšit naše bohatství a také zaměstnanost ve veřejném sektoru, neziskových organizacích a v sociální oblasti, a tím zvýšit kvalita našich životů.

TA ČR a Průmysl 4.0
Česká republika prostřednictvím Technologické agentury finančně podporuje desítky projektů v hodnotě mnoha stovek miliónů korun, které je možno označit jako „smart“ a zařadit je do konceptu Průmysl 4.0. Dále agentura podporuje celou řadu nejrůznějších projektů, které s konceptem nějak souvisí a vytváří prostředí pro progresivní vývoj nových metod a technologií. Zároveň nejvýraznější osobnost českého modelu Průmysl 4.0 prof. Mařík je předsedou Výzkumné rady TA ČR, jednoho z hlavních orgánů TA ČR.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz