Čas na přípravu výzkumných projektů z OP PIK

čtvrtek, 29. září 2016

1000x1000-1475138067-microscope-275984-640

Pro podnikatele s vědecko-výzkumnými kapacitami se tento podzim otevírá třetí kolo výzev z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Do VaV projektů zainvestují evropské fondy hlavně prostřednictvím výzev Inovace, Aplikace (příjem žádostí - prosinec) a Potenciál (příjem žádostí – listopad). O vysoké prioritě Ministerstva průmyslu a obchodu relokovat unijní zdroje do vědecko-výzkumných projektů svědčí i celková alokace výzev o plánované hodnotě 11 mld. Kč.

Program Inovace
Program je zaměřen pro malé, střední či velké podniky přicházející s novými nápady, které uvádí do výroby a návazně na trh inovované výrobky, technologie či služby. Příkladově lze z tohoto dotačního titulu financovat tyto záměry:

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace),
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace),
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Podmínky financování:
- malý podnik (45 %)  střední podnik (35 %)  velký podnik (25 %)
- výše dotace v rozsahu 1 – 100 mil. Kč

 

Program Aplikace
Malý, střední, velký podnik nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí může získat dotaci na průmyslový výzkum a experimentální vývoj z programu Aplikace.

Projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků aplikovaného výzkumu (poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, software), způsobilé náklady obsahují osobní mzdy, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady aj.

Podmínky financování:
- míra podpory je stanovena na 25 až 80 % v závislosti na velikosti podniku a kategorii činnosti
- výše dotace v rozsahu 1 – 100 mil. Kč

 

Program Potenciál
Zřízení či rozšíření vlastní výzkumné a vývojové kapacity za cílem výkonu vlastního výzkumu a vývoje podporuje program Potenciál. Žádat z tohoto programu je oprávněn malý, střední a velký podnik.

Program umožní financovat:

  • založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra,
  • u MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Podmínky financování:
- míra podpory je stanovena na 50 % způsobilých výdajů bez ohledu na velikosti podniku
- výše dotace je stanovena v rozsahu 2 – 100 mil. Kč
- minimální investice do dlouhodobého majetku činí pro MSP 4 mil. Kč a pro velké podniky 10 mil. Kč

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz