CENA MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ ZA ROK 2017

pátek, 26. května 2017

1000x1000-1495786513-cup-1613315-640

Výzva k předkládání návrhů. Článek obsahuje informace o předkládání návrhů na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017.

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje podle § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací návrhy na udělení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2017 podle článku 1 bodu 5. Statutu Ceny nejpozději do 29. září 2017. Návrhy budou považovány za doručené navrhovatelem v této lhůtě podle označení návrhu na ocenění podatelnou MŠMT. Doručení návrhu do podatelny MŠMT se doporučuje v dostatečném předstihu nezbytném pro zpracování a označení v podatelně MŠMT. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve dvou vyhotoveních na formuláři  s uvedenými náležitostmi na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor výzkumu a vývoje - 31

Karmelitská 5

118 12 Praha 1

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Krušinová

Oddělení pro Evropský výzkumný prostor - 310

Odbor výzkumu a vývoje - 31

E-mail: lenka.krusinova@msmt.cz

Telefon: 234 811 295

 

Kompletní informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Zdroj: www.msmt.cz