Česká ekonomická diplomacie cílí na propojení vědy a byznysu

úterý, 12. dubna 2022

Oblast vědy, výzkumu a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj hospodářství. Je důležitým nástrojem podpory vnějších ekonomických vztahů, bezpečnosti, ale i zahraniční rozvojové spolupráce. Je také klíčovým stavebním kamenem druhé ekonomické transformace, kterou prezentovali lídři české ekonomiky a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Česko potřebuje více silných inovativních výrobců produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou a v tomto vstupuje věda a výzkum i do priorit ekonomické diplomacie.

Vědecká diplomacie není na mezinárodní scéně novým tématem, její význam však v posledních letech rapidně roste. Česká republika využívá vědu jako jeden z nástrojů soft-power diplomacy k budování dobrého jména v zahraničí. Nejde však pouze o úspěchy na akademické půdě – oblast vědy, výzkumu a inovací vnímám jako důležitý nástroj podpory ekonomického růstu.

Se zahraniční politikou se vědecká diplomacie prolíná v několika rovinách. Jde zejména o oblasti prosperity, bezpečnosti a rozvojové spolupráce. Propagace českých inovativních řešení v zahraničí pozitivně ovlivňuje domácí růst a export. Česká republika může nabídnout své excelentní technologické know-how a inovativní řešení nejen ve strategických odvětvích, jako je kybernetická bezpečnost, ale uplatnit ho může také v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce. Naší prioritou jsou projekty, které jsou dlouhodobé a přináší do české ekonomiky vysokou přidanou hodnotu.

Stát by měl podporovat české firmy a startupy od počátku vývoje jejich technologií až po jejich vývoz do zahraničí. Podporu českých firem v zahraničí v současnosti zajištuje hustá síť ekonomických diplomatů, kteří působí při českých zastupitelských úřadech. V posledních letech začaly vznikat také pozice vědeckých diplomatů, jejichž specializací je právě mezinárodní spolupráce v oblastech vědy, výzkumu a inovací. Ze svých pozic přispívají ke zviditelnění České republiky veřejným vystupováním, propagací vědy a účastí na mezinárodních konferencích. V současnosti má ČR čtyři vědecké diplomaty v Izraeli, USA, na Tchaj-wanu a při EU v Bruselu. Stát bude v budoucnu usilovat o posílení této sítě a větší systematizaci vědeckých pracovníků při našich zastupitelských úřadech.

Ekonomičtí a vědečtí diplomaté mají společný cíl: podporu vývozu českých výrobků, služeb a technologií s co nejvyšší přidanou hodnotou do zahraničí a navázání spolupráce se zahraničními partnery. Pro další rozvoj vědecké diplomacie se nabízí právě osvědčené nástroje diplomacie ekonomické. Jde zejména o využití Mapy globálních oborových příležitostí, prezentaci českých řešení prostřednictvím projektů na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) nebo individuální služby zastupitelských úřadů.

Význam vědecké diplomacie v současné době narůstá nejen pro rozvoj nezávislé vědy a výzkumu, ale také pro posílení konkurenceschopnosti jednotlivých států. Země s vyspělým průmyslem zaměřeným na high-tech řešení a inovace jsou navíc odolnější vůči geopolitickým změnám a dalším hrozbám včetně těch hybridních. Právě proto budu ve své pozici ministra zahraničních věcí rozvoj vědecké diplomacie aktivně podporovat.

 

Autor: Jan Lipavský, ministr zahraničních věcí

Foto: MZV ČR