Česká inovativní řešení míří na Tchaj-wan

čtvrtek, 10. března 2022

Českým vědcům, výzkumníkům a zástupcům hi-tech firem i startupů se otevírá řada nových příležitostí na Tchaj-wanu. Během loňského roku představili Češi díky projektům vědecko-výzkumné spolupráce svá inovativní řešení stávajícím i novým tchajwanským partnerům.

Zajímavé šance se rýsují v odvětví robotiky, precizního zemědělství, kosmického odvětví nebo zdravotnictví. Řada projektů bude díky veřejným soutěžím finančně podpořena českými a tchajwanskými institucemi.

Perspektivní robotika

Česká ekonomická a kulturní kancelář (ČEKK) v Tchaj-peji uspořádala loni v listopadu virtuální setkání expertů z řad startupů, firem, univerzit a výzkumných institutů, které spojuje stále atraktivnější téma robotiky. Akce, která měla za cíl propojit jednotlivé experty a instituce, představuje další úspěšný projekt na podporu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Třináct expertů z akademické a privátní sféry představilo své nejnovější výzkumné úspěchy z oboru robotiky. Jejich inovativní řešení často reagují na současné globální výzvy spojené s automatizací pracovní síly, využití robotů ve výuce nebo nedostatek zdravotnického personálu.

Odborníci z akademické sféry se pochlubili humanoidními roboty, kteří umí například hrát fotbal či šachy, a nabídli spolupráci v rámci svých testbedů. Velmi praktické využití mají roboti včetně dronů pro mapování podmínek v terénu, konkrétně pak při měření výšky sněhu, při měření radiace a při záchranných misích například v uhelných dolech.

Nasazení robotů ve zdravotnictví

Rozsáhlé využití robotů je už dnes vidět ve zdravotnictví, jmenujme alespoň tzv. wearable roboty a exoskeletony, nastavitelná a mnohofunkční lůžka, nosítka a křesla pro pacienty či různé protézy. Z průmyslových robotů pak zaujali pozornost mimo jiné roboti pro přepravu či sběr odpadu.

Účastníci se pochlubili nejen svou spoluprací s firmami Volkswagen, Siemens, Foxconn, Amazon či s NASA, ale také předním umístěním v řadě mezinárodních soutěží.

Vystupující představili konkrétní možnosti spolupráce v oblasti chytrých měst, precizního zemědělství, či možnost podílet se na projektech v rámci průmyslu 4.0 spojených s řešeními pro automatizaci, digitalizaci a robotizaci v rámci chytrých továren včetně skladů a vůbec chytré výroby. Tchajwanská strana ocenila výzvu zapojit se nejen do bilaterálních, ale i evropských projektů.

Úspěchy vědeckotechnické spolupráce

Společná akce zaměřená na oblast robotiky byla jedním z řady úspěchů, které česko-tchajwanská spolupráce loni zaznamenala. V létě byla vyhlášena vůbec první společná výzva Akademie věd ČR a Academia Sinica, která umožní výměnu a spolupráci výzkumníků v rámci tzv. mobilitních projektů. Dalším úspěchem byla uzavřená memoranda mezi Ústavem termomechaniky AV ČR a Green Energy and Environment Research Laboratories Výzkumného ústavu průmyslových technologií (ITRI) a mezi Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Material and Chemical Research Laboratories ITRI.

Během loňského roku se také podařilo uspořádat řadu bilaterálních akcí, byť se jejich účastníci museli spokojit s komunikací na dálku. Čeští vědci, výzkumníci a zástupci inovativních firem se během online prezentací pochlubili svými nejnovějšími výzkumnými úspěchy nejen v oboru robotiky, ale také například precizního zemědělství, což je v době globálních výzev spojených s klimatickými změnami pro obě strany zvlášť aktuální téma.

Na webináři zaměřeném na spolupráci v kosmickém odvětví představilo svou činnost sedm českých firem, které zaujaly více než 60 fyzicky se účastnících tchajwanských zástupců z průmyslové, výzkumné a akademické sféry včetně asociací. Zájem o spolupráci v kosmickém odvětví byl stvrzen podpisem memoranda s Taiwan Space Industry Development Association.

Během virtuálního setkání s National Yangming Chiaotung University a Taipei Veterans General Hospital na téma medicíny a zdraví prezentovali svou výzkumnou činnost čeští odborníci na léčbu poraněné míchy, asistivní roboty, eHealth, telemedicínu a rehabilitace atd. Jedním z hmatatelných výstupů akce je výzkum dysgrafie u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Spolupráce je již ve fázi sbírání dat u více jak 50 pacientů.

Czeching Pingtung

V rámci velmi zdárné série kulturních, univerzitních a propagačních aktivit ČEKK Tchaj-pej „Czeching Pingtung“ byla rovněž podpořena česko-tchajwanská vědecká spolupráce v jihotchajwanském kraji s novými partnery z National Museum of Marine Biology&Aquarium, National Pingtung University of Science and Technology a National Pingtung University, s nimiž byly uspořádány workshopy za účelem odborných výměn s našimi vědci.

Ve sledovaném období se podařilo najít vhodné protějšky pro naše výzkumníky díky navázání spolupráce s National Taiwan University, National Central University, National Chengkung University, Fu Jen Catholic University, Chung Yuan Christian University a Taipei Medical University. Témata spolupráce jsou velmi rozmanitá od chemického inženýrství, strojírenství, fotoniky, elektrotechniky, kvantových technologií a počítačových věd přes astronomii a vesmír až po biomedicínu, zdravé stárnutí, ošetřovatelství, gerontologii, biomedicínskou informatiku, objev léčiv a vývoj nových vakcín.

Finanční nástroje

Propagace bilaterálních a multilaterálních finančních nástrojů na podporu česko-tchajwanské spolupráce a propojení relevantních partnerů navýšily počet podaných návrhů projektů do veřejných soutěží a výzev. Technologická agentura ČR ve spolupráci s ministerstvem vědy a technologií a ministerstvem hospodářství finančně podpoří celkově šest projektů. Výzkumná témata se zaměřují na smart machinery, elektromechaniku, ekologické zemědělství, vesmír či oblast zdraví. Pokud jde o soutěže Grantové agentury ČR, předpokládá se realizace čtyř projektů počínaje rokem 2022, a to z oblasti technických věd a věd o neživé přírodě.

 

 

Autorka: Marie Leflerová, specialistka pro vědeckotechnickou spolupráci, Česká ekonomická a kulturní kancelář v Tchaj-peji

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.