Česká konference rektorů a její usnesení týkající se VVI

úterý, 4. října 2016

1000x1000-1475567312-bez-nazvu

Plénum České konference rektorů na svém 137. zasedání přijalo kromě jiných také usnesení týkající se výzkumu, vývoje a inovací.

V první řadě ČKR požaduje urychlenou novelu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která jednoznačně stanoví podmínky uznatelnosti nákladů projektů.

Dále je znepokojena nad tím, že dosud nebyl zprovozněn Informační systém VaVaI. Tím se dle ČKR dopouští Úřad vlády porušení zákona č. 130/2002 Sb. V této souvislosti žádá, aby byly provedeny na Úřadě vlády personální změny, které povedou k respektování zákonných předpisů.

V neposlední řadě plénum ČKR vyzývá místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, aby zahájil diskusi k Metodice 2017+, jejíž stav přípravy je znepokojivý.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz