Česko má kuchařku pro inteligentní města

pondělí, 19. září 2016

1000x1000-1474283261-nabijeci-stanice-pro-elektromobily-pisek-scpi-estanice-tcp-010

Stále více měst v České republice se přihlašuje ke konceptu chytrých měst (Smart City). Řeší podobné problémy: zlepšování městské infrastruktury, veřejných služeb, ekologii, poskytování inovativních služeb pro občany, návštěvníky, podnikatele a firmy sídlící na území měst. Cílem těchto aktivit je zvyšování atraktivity pro uvedené skupiny, efektivní i otevřené samosprávy a tím zvyšování konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními městy.

Jednou ze společností, které pomáhají municipalitám nacházet optimální řešení a které přinášejí i zkušenosti ze stovek podobných projektů v zahraničí, je Schneider Electric a sdružení pro rozvoj inteligentních měst v Česku Czech Smart City Cluster (CSCC).

Nová kuchařka pro realizaci Smart City je určena zástupcům měst
„Momentálně připravujeme s ostatními členy Czech Smart City Cluster „kuchařku“ pro představitele měst. Tento ryze praktický dokument, vytvořený na základě konkrétních pilotních projektů, bude pomáhat vedení měst při zavádění a realizaci konceptu inteligentního města, a to od úrovně strategických vizí až po jednotlivé dílčí kroky,“ říká generální ředitel Schneider Electric Jaroslav Žlábek, který je současně viceprezidentem sdružení.

„Jsme schopni poradit v oblasti inteligentní energetiky včetně optimalizace spotřeby energií, s infrastrukturou pro elektromobilitu, smart-vodárenstvím a celkovou integrací uvedených systémů do městské platformy, která je vlastně klíčová. Musím ale zdůraznit, že koncept inteligentního města vyžaduje na úrovni municipalit reprezentaci s dlouhodobou vizí, tu nelze naroubovat z venku,“ upřesňuje Jaroslav Žlábek.

Pilotní projekty ve Smart City Písek
Jedním z prvních měst v republice, které přijalo koncept inteligentního města, je Písek. V rámci přípravy strategického plánu byl zakomponován koncept Smart City a na základě vytvořené „modro-žluté“ knihy zastupitelstvo města tento jednomyslně schválilo.

„Nyní probíhá intenzivní příprava jednotlivých projektů, jako je Energetický portál města nebo web Smart City Písek. Dále řešíme „inteligentní“ optimalizaci systému dopravy, ekologické využívání kalů z vodárenství nebo optimalizaci vodárenského systému pomocí progresivního nástroje - matematického modelu zvyšujícího bezpečnost dodávek pitné vody,“ říká místostarosta Písku Josef Knot.

Návratnost projektů inteligentního města
Jedním z klíčových pohledů na koncept inteligentních měst je návratnost projektů. Prvotní investice do inteligentních technologií určitě není malá.

Ale pokud se například optimalizací dopravy podaří ušetřit na betonových a asfaltových plochách (jeden kilometr silnice stojí řádově statisíce korun), tak se investice zaplatí skoro okamžitě.

Další příkladem mohou být úspory v oblasti energetické efektivity, kdy Schneider Electric realizoval projekty s návratností v řádů měsíců nebo maximálně jednotek let.

Vedle ČVUT a Schneider Electric patří mezi další členy Czech Smart City Clusteru společnosti E. ON, Česká spořitelna, Technologické centrum Písek, Atos.

 

Zdroj: www.hybrid.cz