Českou vědu podpoří desítky milionů korun z nového nadačního fondu

pátek, 6. května 2022

Cílem nově založeného Nadačního fondu IOCB Tech je dlouhodobá podpora rozvoje výzkumu, přenos nových poznatků do praxe a popularizace vědy. Fond založila techtransferová společnost IOCB Tech a pro první rok svého fungování dostal do vínku 20 milionů korun.

„Naše firma pomohla uvést do praxe řadu významných objevů a je pro nás samozřejmé, že část ze zisků do vědy vracíme. Soustředíme se na projekty, které mají velký potenciál pro celou společnost a potřebují peníze okamžitě, nebo shání financování velmi obtížně. Nový nadační fond nám umožní tuto podporu dlouhodobě a systematicky rozvíjet,“ vysvětluje Martin Fusek, jednatel společnosti IOCB Tech, která fond založila.

Fond bude financovat širokou paletu projektů. Zaměří se na pomoc konkrétním vědcům a projektům či na získávání zahraničních výzkumných pracovníků pro českou vědu. Bude také podporovat studijní pobyty a výměnu zkušeností mezi vědci a studenty nebo podnětné projekty zaměřené na popularizaci vědy a jejího přínosu pro společnost.

„Přímá podpora konkrétních projektů a vědců je nesmírně důležitá, stejně jako snaha, aby jejich poznatky byly v konečném důsledku přínosem pro společnost. Pevně doufám, že se fond bude podílet na vzniku celé řady zajímavých objevů, nápadů i projektů, které zdůrazní důležitost vědy a jejích výsledků v našich životech,“ uvádí předsedkyně správní rady fondu Barbara Eignerová.

Z počátku fond podpoří spolupráci českých vědců a studentů s odborníky z prestižního Massachusettského technologického institutu (USA), vývoj metody genové terapie českým vědcem na Kolumbijské univerzitě (USA), spolupráci s Nadačním fondem Jaroslava Heyrovského zaměřenou na vyhledávání talentovaných žáků, stáže českých studentů v Izraeli nebo vysílání doktorandů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na zahraniční stáže.

Nadační fond IOCB Tech tak bude pokračovat ve filantropické činnosti mateřské společnosti IOCB TECH s.r.o., která jen v uplynulých 3 letech rozdělila přes 50 milionů korun.

 

Zdroj: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR