Chytrá města budou v budoucnosti sloužit především jejich obyvatelům

středa, 14. září 2016

1000x1000-1474281332-digital-art-182223-640

Co je to Smart City, tzv. Chytré město se mohli zástupci Jihočeských obcí dozvědět na workshopu, který se konal ve spolupráci s Jihočeským krajem.

Koncept Chytrých měst již není pouze doménou světových metropolí, ale dostává se také do popředí zájmu řady měst a obcí v České republice. Důvodů proč tomu tak je, je více. „Nejde jen o snižování nákladů a úspory na energie, stále více jsou Chytrá města aktuální v souvislosti s tématy jako ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu a především zvyšování kvality života obyvatel měst,“ sdělil Radovan Polanský, výkonný ředitel Czech Smart City Cluster a vysvětlil, že koncept Chytrých měst je především o strategickém přístupu k rozvoji města a komunikaci s jeho obyvateli. Ve svém příspěvku mluvil o využití moderních technologií v jednotlivých oblastech, jako je doprava, energetika, bezpečnost či vodní a odpadové hospodářství a zdůraznil potřebu jejich propojení v inteligentních systémech řízení.

„Jihočeský kraj vnímá koncept Chytrých měst jako správný směr pro další rozvoj měst a obcí, ale i regionu samotného. Chceme na základě zkušeností jednotlivých aktérů nejen zpřístupnit chytrá řešení i ostatním obcím v kraji, ale koncepčně a celokrajsky řešit taková témata, jako je například dopravní obslužnost, oblast energetiky či odpadového hospodářství na úrovni kraje,“ sdělil Jaromír Slíva, náměstek hejtmana Jihočeského kraje a doplnil, že: „Novinkou a zcela unikátní v rámci České republiky je pracovní skupina, složená z odborníků z různých oblastí, kterou si Jihočeský kraj zvolil jako poradní orgán Rady Jihočeského kraje. Komise je právě tou platformou, která se intenzivně zabývá tématem chytrých řešení využitelných pro města, obce, ale i další regionální instituce. Z pohledu našeho přístupu k této tematice je také důležitý rozvoj spolupráce s ostatními regiony v České republice, ale i přeshraničně v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava.“

Jak ukazují zahraniční projekty, rozvoj chytrých řešení je možný na základě zdrojů každého města. „Jde především o změnu myšlení, o využití příležitostí v rámci všech, tedy i relativně malých projektů, které město připravuje. Je třeba také zdůraznit, že se jedná o běh na dlouhou trať. Máme v plánu začít používat Index chytrých měst, prostřednictvím kterého už EY velmi úspěšně mapuje situaci v Itálii a bude ho rozšiřovat i do dalších evropských zemí, i v České republice a přispět tak ke sjednocení pohledu na chytrost měst u nás. Jednoduchá metoda porovnávání umožní všem městům soustředit se na svůj udržitelný rozvoj při zohlednění specifických priorit a výchozích podmínek,“ informovala Andrea Ćirlićová, z konzultantské společnosti Ernst & Young, s.r.o., která se tématem Smart City zabývá.

Zavádění chytrých řešení je nejvíce vidět u firem, které se denně potřebují přizpůsobovat regionálním i světovým trhům. Příkladem může být čistě ryze česká společnost Motor Jikov Strojírenská a.s., která na workshopu představila výrobu, vývoj a instalaci CNG plnících stanic,“ řekla Alice Gregová z Jihočeské hospodářské komory a doplnila, že efektivita takovýchto řešení neznamená pouze ekonomický přínos, ale je i sociální odpovědností firem z hlediska ekologie.

„Podle našich odhadů budou tuzemská města do roku 2020 investovat do zavádění „chytrých“ technologií kolem sta miliard korun,“ tvrdí Daniel Ryšávka z České spořitelny a.s. Česká spořitelna přichystala pro města speciální balíček služeb „Smart City“. Pomáhá městům k realizaci investic do „chytrých“ řešení. Projekt „Smart City“ České spořitelny je zaměřen primárně na 132 měst s více než deseti tisíci obyvateli. „Úlohou České spořitelny je být prostředníkem mezi městy (odběrateli chytrých řešení) a firmami (dodavateli chytrých řešení), který jim dokáže poradit s ekonomikou a finanční stránkou projektů, zajistit pro ně výhodné dotační a úvěrové financování i poskytnout vybrané vlastní produkty na bázi řešení, která jako banka sami dobře zvládáme,“ vysvětluje Ryšávka.

Zaváděním chytrých technologií pro města a obce se čím dál více zabývají i energetické společnosti. Společnost E.ON tak představila například své řešení čisté mobility pro obce a města. Proto, aby mohla být taková řešení aplikována je potřeba vytvořit podmínky pro každodenní používání prostředků čisté mobility, jako jsou nabíjecí stanice pro elektromobily a plnicí stanice na CNG,“ vysvětlil Miloslav Fialka ze společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., a uvádí v zápětí konkrétní příklad „Návrhem jak ekologizovat flotilu velkého města se společnost E.ON zabývala i ve spolupráci s městem Brnem v rámci projektu Ekologizace flotily města Brna, kdy bylo do analýzy optimálního složení vozového parku zapojeno téměř 900 vozidel města a jeho organizací.“ Své zkušenosti z Brna bude společnost E.ON nadále rozvíjet i v Jihočeském kraji, kde spolupracuje na rozvoji aktivit Smart City např. s městy Písek a Tábor a je členem Czech Smart City Cluster.