Díky dohodě TTIP se zvýší HDP a mzdy v České republice, tvrdí národní studie

středa, 27. dubna 2016

1000x1000-1462434470-bank-note-209104-960-720

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí zveřejnily národní dopadovou studii Transatlantické dohody o obchodu a investicích mezi EU a USA (TTIP) na Českou republiku.

Výsledky všech ve studii použitých modelů předpovídají pozitivní dopad na ČR. Studie potvrzuje, že by dohoda TTIP měla vést k nárůstu blahobytu (HDP a mzdy) a mírnému zvýšení specializace naší ekonomiky. 

Nezávislá studie pracuje se čtyřmi možnými scénáři a na jejich základě předpovídá možné dopady TTIP na ČR. Studie se skládá z vyhodnocení makroekonomických efektů na českou ekonomiku, analýzy vybraných sektorů a zhodnocení geopolitických a právních aspektů dohody.

Nejoptimističtější scénář studie počítá s kompletní eliminací cel a 20% snížením nákladů díky odstranění netarifních překážek, předpovídá dlouhodobé navýšení HDP o téměř 1 %, zvýšení blahobytu domácností v ČR o 900 mil. USD a nárůst reálné mzdy pro zaměstnance o cca 1 %. V závislosti na ambicióznosti dohody lze očekávat nárůst obchodní bilance v rozpětí od 37 mil. USD až po necelých 800 mil. USD.

TTIP má českým podnikům přinést nové příležitosti, které se promítnou do nárůstu objemu našich každoročních exportů. Za perspektivní oblasti považuje studie mimo jiné zpracovatelský sektor, farmaceutiku, dopravní prostředky a strojírenství.

„Výsledky studie potvrzují, že čím ambicióznější dohoda bude, tím významnější benefity pro ČR lze očekávat. To odpovídá naší pozici pro jednání. Rovněž volba prioritních odvětví pro ČR se ukazuje jako správná. Shodují se s příležitostmi, které analytici identifikovali,“ shrnuje závěry studie ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Spojené státy jsou pro ČR největším vývozním trhem mimo EU a z pohledu exportované přidané hodnoty představují 3. nejdůležitější exportní trh. „Jedním z jasných závěrů studie je, že TTIP představuje pro Evropu a Českou republiku nejzajímavější a nejpřínosnější projekt mezi možnými budoucími dohodami o volném obchodu,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl.

Národní dopadová studie bude sloužit jako cenný zdroj informací upozorňující jak na přínosy, tak na možná rizika, která s sebou obecně dohody o volném obchodu přinášejí.

 

Zdroj: BusinessInfo.cz