Druhá výzva Kreativní vouchery vyhlášena!

pondělí, 15. ledna 2024

Druhá výzva Kreativní vouchery vyhlášena!

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dne 15.1.2024 v pořadí již druhou výzvu Kreativní Vouchery.

Jedná se o dotační nástroj, který pomáhá řešit nedostatečnou provázanost mezi malými a středními podniky a kulturními a kreativními odvětvími. Podnik bude moci podat žádost o voucher na služby kreativců na měkké inovace neboli kreativní řešení jejich produktu nebo služby. Žadatelé o kreativní voucher budou moci podávat své žádosti elektronicky prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. 2. 2024.

Dotační nástroj je podporován z Národního plánu obnovy a přispívá k rozvoji kulturních a kreativních odvětví, která patří k prioritám RIS3 strategie.

Více informací se dozvíte na těchto důležitých odkazech:

Text výzvy Kreativní vouchery a přílohy 

Celostátní galerie kreativců 

Dotační portál MK