Erasmus a podnikání

středa, 18. března 2020

Program Evropské komise poprvé v českých regionech !!!

Regionální rozvojová agentura jižních Čech se stala zprostředkující organizací programu na podporu začínajících podnikatelů Erasmus pro mladé podnikatele.

Jedná se o přeshraniční výměnný program, kterého se účastní 39 zemí a díky němuž mají noví a začínající podnikatelé možnost získat nové znalosti a zkušenosti od zkušených podnikatelů v jiných účastnických zemích. Výměna zkušeností probíhá v rámci pobytu u zkušeného podnikatele, který novému podnikateli poskytuje znalosti potřebné k provozu firmy. Program je určen také těm, kteří o podnikání teprve přemýšlejí a nemají zatím vlastní podnikatelskou zkušenost.

„Začínající podnikatel nefiguruje v zahraniční firmě v roli klasického stážisty, ale spíše v roli partnera. Hostitelský podnikatel je pak tomu začínajícímu určitým mentorem a zahrnuje ho do každodenních aktivit, se kterými se může podnikatel setkat. Fungování v zahraniční firmě je tedy zvláště pro začínající podnikatele určitě zajímavější, než klasická forma stáží“, doplnil ředitel RERA a.s. Tomáš Cílek. Pro začínajícího podnikatele je připravena také finanční podpora ve výši až 1100 EUR měsíčně na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí.

Programu se účastní také zkušené firmy v roli Hostitelského podnikatele, které by naopak rády poskytly prostor a podporu začínajícímu podnikateli. Tím, že je vyslaný účastník podpořen finančním příspěvkem, pracuje v hostitelské firmě bez nároku na honorář. Mezi další přínosy pro hostitelský podnik se řadí možnost navazovat a rozvíjet zahraniční kontakty a partnerství, propojení na nové zahraniční trhy právě skrze začínajícího podnikatele či možnost najít novátorská řešení a zlepšení pro svou firmu.

Program v Evropě běží již 10 let a využilo jej více jak 14 000 účastníků.

Více informací o pravidlech, možnostech zapojení a účasti lze získat na webu www.rera.cz/eye či přímo přes manažery projektu (pajerova@rera.cz, 736 410 221 nebo hanzal@rera.cz, 731 503 328). Program Erasmus pro mladé podnikatele je podpořen z prostředků Evropské unie a Jihočeského kraje.