EUROSTUDENT VI: Postoje a podmínky studentů vysokých škol v ČR

úterý, 18. října 2016

1000x1000-1476780779-graduates-351603-640

Byla dokončena výzkumná zpráva obsahující základní výsledky šetření postojů a životních podmínek studentů vysokých škol v České republice.

Národní šetření bylo realizováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného evropského projektu EUROSTUDENT VI. Dotazník vyplnilo celkem 16 602 studentů bakalářských a magisterských studijních programů veřejných, státních i soukromých vysokých škol. Cílem šetření bylo získat informace o životních podmínkách a postojích studentů bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia v České republice. Otázky se týkaly například období před nástupem na VŠ, studijní neúspěšnosti, vyhlídek na období po ukončení studia, vztahu ke škole, životních podmínek, mobility a jazykové vybavenosti a zdravotního znevýhodnění.

Více informací a celou zprávu si můžete přečíst na webu MŠMT.

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz