Evropská komise schválila aktualizaci Národní strategie inteligentní specializace pro ČR

čtvrtek, 13. října 2016

1000x1000-1476344748-ek

Evropská komise schválila Národní strategii pro inteligentní specializaci České republiky tzv. Národní RIS3 strategii.

Cílem a smyslem strategie je efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých zdrojů v celkovém objemu až 70 miliard korun do nejperspektivnějších odvětví českého hospodářství, resp. oblastí výzkumu a podnikání. Její schválení je také předběžnou podmínkou pro čerpání evropských fondů hned v několika národních operačních programech. Česká vláda dokument schválila na konci června tohoto roku a následně byl zaslán Evropské komisi.

„Národní strategie inteligentní specializace je dokumentem se skutečně velkým dopadem na budoucnost České republiky, na její konkurenceschopnost. Schválení Evropskou komisí znamená, že se nám podařilo naplnit předběžnou podmínku nutnou k čerpání  evropských peněz a můžeme tedy  využít  několik desítek miliard korun z evropských fondů, ale i z národních a soukromých zdrojů na podporu vědy, výzkumu a inovací,“ řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Dílčím cílem Národní RIS3 strategie je také co nejúčelnější propojení akademického a podnikatelského sektoru, které dlouhodobě příliš nefunguje. Prioritní oblasti podpory v rámci strategie totiž společně určují zástupci firem, výzkumných institucí, vysokých škol, veřejné správy i neziskového sektoru.

Vybranými prioritními oblastmi jsou:

  • Digitální technologie
  • Elektrotechnika
  • Dopravní prostředky pro 21. století
  • Pokročilé stroje/ průmyslové technologie
  • Péče o zdraví, pokročilá medicína
  • Kulturní a kreativní průmysly
  • Zemědělství a životní prostředí
  • Společenské výzvy

Na tyto oblasti by měly být zaměřeny i výzvy z operačních programů Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na Ministerstvu školství a z programu Praha – pól růstu. První výzvy s úzkou vazbou na RIS3 budou vyhlášeny na podzim 2016. Pod Národní RIS3 strategii jsou částečně zahrnuty i národní programy Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR.

Celý dokument je blíže k nahlédnutí a stažení zde.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz