Evropské peníze opět podpoří obnovitelné zdroje energie

úterý, 6. srpna 2019

Dne 26. 7. 2019 byla vyhlášena V. výzva programu Obnovitelné zdroje energie OP PIK 2014 až 2020. Cílem programu a Výzvy je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.

Jedná se o průběžnou výzvu, kde příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. 9. 2019 do 31. 3. 2020.

Více informací v článku zde.